Werken bij Het Regius College!
Het Regius College is een openbare scholengemeenschap met ruim 3.200 leerlingen en 390 medewerkers. Het aanbod voor de leerlingen uit Schagen en omliggende gemeenten is breed: van Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium.
Als grote VO-school in de regio vinden wij dat er voor alle leerlingen volop kansen moeten zijn. Wat ons kenmerkt is de veilige, kleinschalige en stimulerende leeromgeving. Alle opleidingen hebben een eigen locatie dicht bij elkaar op de gezellige Campus. En dat in de veilige omgeving van de vriendelijke stad Schagen! Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers hebben aandacht voor elkaar. Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers onderling. 
Een zachte landing

Of je nu van de opleiding komt, van een andere school of uit een andere branche, we vinden het belangrijk om je een zachte landing te geven op het Regius College. We bieden daarom elke nieuwe collega een uitgebreid begeleidingsprogramma aan dat je helpt bij je eerste kennismaking met het onderwijs of met je nieuwe werkomgeving. De laatste twee dagen voor het einde van de vakantie is er een uitgebreid introductieprogramma voor alle nieuwe personeelsleden. Je leert elkaar en de school op die manier goed kennen. Na het introductieprogramma word je begeleid door een docentbegeleider en door vakcollega’s binnen de sectie. We bieden een uitgebreide begeleiding door middel van supervisie, intervisie, coaching on the job, didactische en pedagogische scholing. De begeleiding vindt op maat ook nog in het tweede jaar van je aanstelling plaats.

Actuele vacatures

Wat biedt het Regius College als werkgever?

Uiteraard bieden we de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO zijn vastgelegd. Scholen hebben naast het landelijk vastgelegde beleid ook schoolspecifieke afspraken rondom taken en arbeidsvoorwaarden. Zo krijg je voor elke les die je bij ons geeft 75% extra tijd om je lessen voor te bereiden,  voor nakijkwerk en samen te werken met collega’s. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve ziektekostenverzekering. En wil je zelf preventief aan je gezondheid werken, dan kan dat via een door de school gesponsord abonnement bij Fitland Business & Health.

Wat voor school is het Regius College?

Het Regius College is een brede scholengemeenschap. We bieden onderwijs aan van praktijkonderwijs tot gymnasium. De diverse afdelingen zijn ondergebracht in verschillende gebouwen, maar bevinden zich bij elkaar op een door groen omringde  campus.
Meer informatie over de diverse opleidingen vind je hier.

De resultaten zijn goed en er heerst een prettige sfeer. De resultaten en tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders afgezet tegen andere scholen kun je hier per locatie vinden door op een van de tegels van Scholen op de kaart te klikken.  De leerlingen en collega’s voelen zich bovengemiddeld veilig bij ons op school. Er heerst een warme collegiale sfeer. 

De school staat in Schagen, een kleine stad in de kop van Noord-Holland. De leerlingen komen uit Schagen zelf en uit de omgeving van Schagen. 

Bereikbaarheid

De school ligt vlakbij het station (ongeveer 5 minuten lopen). Schagen heeft een directe verbinding met Alkmaar CS , Amsterdam CS en Den Helder.  Er is volop parkeergelegenheid.

Werkomgeving en ICT-voorzieningen

Je werkomgeving is goed uitgerust. De gebouwen zijn goed onderhouden en bieden mogelijkheden om eigentijds onderwijs aan te bieden. In elk lokaal is een beamer aanwezig, er zijn lokalen met smartboards en we beschikken over een snel WIFI-netwerk. Elke docent krijgt een laptop in persoonlijke bruikleen aangeboden. De leerlingen hebben een eigen Chromebook waardoor je naar behoefte ICT in kunt zetten ter ondersteuning van je lessen.

We werken met Google G-Suite waarop docenten met elkaar en met leerlingen bestanden kunnen delen.

Scholingsaanbod

Als je bij ons werkt, kun je gebruik maken van het uitgebreide aanbod van de Regius Academie. Er zijn cursussen en workshops over vakdidactische en pedagogische ontwikkelingen (bijvoorbeeld coachen van leerlingen, gedragsontwikkeling; mogelijkheden en belemmeringen, leren signaleren, taalspecialist), maar ook trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld mindfulness, lekker werken, lekker leven, stemtraining). 

Uiteraard kun je ook in overleg met je leidinggevende een cursus, training of opleiding bij een extern instituut volgen of samen met collega’s naar een conferentie gaan. 

We zijn een academische opleidingsschool en aangesloten bij  de AONHW (Academische Opleidingsschool Noord-Holland West). We werken dus veel samen met diverse lerarenopleidingen.

Wat zijn de kernwaarden van het Regius College?

We werken vanuit 2 kernwaarden:

Aandacht voor elkaar

Je wordt gezien. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar. De sfeer van veiligheid en vertrouwen biedt een goede basis om samen te leren en te werken in klassen, teams, secties en andere groepen. Aandacht voor elkaar is ook weten dat niemand hetzelfde is, dat de een soms een steuntje in de rug nodig heeft en bij de ander de lat iets hoger mag worden gelegd.

Werken aan goede resultaten

Resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers en een goed diploma. Op het Regius College is het meer dan dat: je talent breed ontwikkelen, het beste uit jezelf halen. Resultaten zijn ook vaardigheden en gedrag dat je ontwikkelt om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving.

Wat verwachten we van medewerkers?

Als je bij ons komt werken, verwachten we van je dat je je wilt inzetten voor onze kernwaarden. Je vindt het fijn om samen te werken en je vindt het belangrijk om je kennis en vaardigheden up to date te houden.

Belangstelling?

Wil je je bijdrage leveren aan het onderwijs met deze uitgangspunten of ben je nieuwsgierig geworden naar een baan op onze school, Maak dan je interesse kenbaar via een open sollicitatie.

Staat er geen vacature bij voor jouw vak maar ben je wel geïnteresseerd om op het Regius te werken, laat dit dan weten via een open sollicitatie
Eventueel kun je contact opnemen met de medewerkers van personeelszaken om te informeren of er op korte termijn een vacature te verwachten valt. 

Neem ook gerust contact op met ons als je nog studeert en je aan het oriënteren bent op een school die bij jou past.  Ben je op zoek naar een stageplaats of wil je informatie over jouw mogelijkheden als leraar in het Voortgezet Onderwijs  maak dan gebruik van de button Stage


Contact

Regius College
Postbus 282
1740 AG Schagen  
Telefoon  : 0224-297841